Концерт по радиотрансляции - Е.Флакс и А.Райкин (фрагмент 60е г)