Салказанова Ф. - РС - За и против. Болгария - (вед.: автор)