Салказанова Ф. - РС - За и против. А. Казанник - (вед.: автор)