Чехов А - Супруга (ЛР фрагмент н.а.СССР В.Гардин, Т.Булах 1940-е)