Федин К - Костер (р.спект.Н.Першин,Н.Мордвинов,Е.Самойлов,Е.Велихов и др. 1962г)